• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski" powstało w styczniu 1996 roku, jako inicjatywa obywatelska z potrzeby patriotycznej troski o los Ojczyzny, jej obywateli, lokalnych wspólnot i rodzin, w latach trudnej dla Polski transformacji ustrojowej, gospodarczej i  połecznej, w latach przewartościowań ideowych, w latach nadziei i niepewności, ale też w latach, w których kształtowała się demokratyczna wizja Polski i koncepcja uczestnictwa w nowej Europejskiej Rodzinie.

Stulecie KPCH

W lipcu odbędą się w Chinach uroczyste obchody setnej rocznicy powstania Chińskiej Partii Komunistycznej, z tej okazji Tadeusz Gajewski - Prezes Zrządu Stowarzyszenia Obywtelskiego "Dom Polski" - skierował list gratulacyjny do naszych przjaciół z Chińskiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia Międzynarodowego.


Drodzy Chińscy Przyjaciele,

z okazji zbliżającego się Święta, Stulecia Komunistycznej Partii Chin, oprócz gratulacji i życzeń, chcemy krótko odnotować parę refleksji na tematy naszych wspólnych, prawie trzydziestostoletnich kontaktów i współpracy pomiędzy Chińskim Stowarzyszeniem na rzecz Porozumienia Międzynarodowego a Stowarzyszeniem Obywatelskim „Dom Polski”.
Historia każdego Narodu i jego Państwa, a zwłaszcza jego relacje ze społecznością międzynarodową, wpisana jest w ważne rocznice. Takie momenty zwracają naszą uwagę na dokonania będące udziałem pokoleń na przestrzeni dziejów. Refleksja nad tymi osiągnięciami staje się warunkiem koniecznym dla właściwej oceny przeszłości i wytyczenia celów na przyszłość.
Przeszłość i przyszłość spotykają się zatem w dniu rocznicowym. Rok 2021 obfituje w wiele rocznic w życiu międzynarodowym o zróżnicowanej doniosłości. Pojawia się jednakże rocznica szczególna nie tylko dla Narodu Chińskiego, lecz dla całego świata. 100 lat temu powstała Chińska Partia Komunistyczna, która trwa nieprzerwanie już cały wiek. Trwanie KPCh to nie tylko wymiar czasu, ale jej siła i dynamika rozwoju i aktywności.
Przetrwała różne trudności i stała się kierowniczą siłą państwa chińskiego. Konsekwentnie realizująca swoje programy, bez względu na zewnętrzne oceny, stała się również siłą napędową rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej, która jest jedną z dwóch największych gospodarek świata. Budzi to zrozumiały podziw dla skuteczności funkcjonowania Władz Chińskiej Republiki Ludowej w niezwykle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
Jednym z wyznaczników tego sukcesu, nie tylko gospodarczego, lecz także społecznego, jest aktywna dyplomacja społeczna.
Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski” doceniając wagę tej sfery działalności wpisało się w proces współpracy z naszymi Partnerami w Chińskiej Republice Ludowej już w 1992 roku. Współpraca nawiązana z Chińskim Stowarzyszeniem na rzecz Porozumienia Międzynarodowego trwa do dzisiaj.
Obie organizacje doskonale zrozumiały i rozumieją potrzebę takiej współpracy w zmieniającym się świecie nie tylko w wymiarze politycznym i gospodarczym, ale również społecznym. Prawie 30 lat temu zdawaliśmy sobie sprawę z różnic w podejściu do takiej współpracy, ale także potrzebę jej podjęcia .
Patrząc z perspektywy czasu wysoko oceniamy udzielone wsparcie Władz Centralnych Chińskiej Republiki Ludowej, a zwłaszcza Wydziału Zagranicznego KC KPCh dla podejmowanych inicjatyw. W Polsce niezmiennie wielką życzliwość okazywali Ambasadorzy i personel Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w kontaktach z CAFIU. Te dowody żywego zainteresowania rozwojem kontaktów międzyludzkich były bardzo pozytywnie przyjmowane przez rzesze członków i sympatyków Stowarzyszenia.
Współpraca Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski” z CAFIU ma znaczenie dla obu stron. Stanowi ona nie tylko wyraz przełożenia się kontaktów międzypaństwowych na poziom społeczeństwa obywatelskiego, ale sprzyja budowie infrastruktury wzajemnego zrozumienia poprzez poznanie. Kontakty interpersonalne tworzą bodźce dla lepszego poznania kultury i historii obu Krajów. W wyniku wymiany doświadczeń znaleźliśmy wiele wspólnych tematów, biorąc pod uwagę historię naszych Narodów i Państw. Wspólnie doceniamy wolność, niepodległość i suwerenność, których byliśmy w różnych okresach historycznych pozbawieni.
Z okazji 100-lecia powstania KPCh składamy najserdeczniejsze gratulacje
i życzenia dalszych sukcesów i wytrwałości w pokonywaniu wszelkich trudności w realizacji ambitnych celów i zadań wytyczonych na najbliższe lata przez Piątą Sesję plenarną XIX Zjazdu KC KPCh.
Kierownictwu i Członkom CAFIU przekazujemy nasze Koleżeńskie życzenia zdrowia i pomyślności, radosnych obchodów 100-rocznicy i szczere zapewnienia chęci kontynuacji wzajemnych kontaktów dla dobra chińskiego i polskiego społeczeństwa.

W imieniu członków i sympatyków Stowarzyszenia
Tadeusz Gajewski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”

Newsletter

Bądź na bieżąco. Otrzymuj najnowsze informacje dotyczące aktywności stowarzyszenia na swoją skrzynkę email

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl