• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

70 rocznica urodzin Tadeusza Otulaka

W Klubie Profesorskim UW odbyło się spotkanie z okazji 70 rocznicy urodzin Tadeusza Otulaka.


Na zaproszenie Jubilata, salę Klubu wypełnili liczni goście reprezentujący różne środowiska społeczne. Dominowała grupa ludzi związanych z ruchem studenckim. Wśród zebranych był Włodzimierz Cimoszewicz, przewodniczący Rady Uczelnianej ZSP UW, w której funkcję wiceprzewodniczącego spełniał Jubilat.

Tadeusz Otulak powitał swoich gości, dziękując licznie przybyłym. Laudację na cześć Jubilata wygłosił redaktor Bogdan Jachacz. List gratulacyjny odczytał i wręczył Jubilatowi Wiesław Klimczak. W obydwóch organizacjach, Fundacji Komisji Historycznej oraz  w Stowarzyszeniu Obywatelskim  „Dom Polski" Jubilat spełnia funkcję Sekretarza Zarządu. Kopia listu gratulacyjnego w załączeniu.

W imieniu pracowników Centrum Pomocy Społecznej im. Andrzeja Tymowskiego, w którym Jubilat spełniał obowiązki dyrektora, głos zabrała Monika Kowalska, wręczając jubieleuszowy upominek. Wzruszającym akcentem uroczystości było wystąpienie Łukasza, syna Jubilata. Zasłużone wyrazy uznania odbierała żona Grażyna Magnuszewska-Otulak, pracownik naukowy Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UW.

W czasie spotkania, czas uprzejemniał koncert zaprzyjaźnionych muzyków- Braci Dąbrowskich   i piosenkarki Olgi Błaszczyk.

Na prośbę Jubilata środki piniężne zamiast na kwiaty, przekazane zostały na cele statutowe Fundacji i Stowarzyszenia.Sekretariat Fundacji i Stowarzyszenia,
Warszawa, 25 marca 2016 r.

LIST GRATULACYJNY

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl