• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

66 rocznica powstania ZSP

W Sali Lustrzanej Pałacu Staszica Warszawie (siedziba PAN) odbyło się 20 kwietnia 2016 roku Zgromadzenie Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego, poświęcone 66 rocznicy powstania Zrzeszenia Studentów Polskich.


    W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób reprezentujących różne pokolenia działaczy organizacji. (w załączeniu program spotkania). Honorowym gościem spotkania był prof. Longin Pastusiak wybitny polski amerykanista, były Marszałek Senatu RP.
    
    Zgromadzenie poprzedził recital piosenkarza Łukasza Jemioły, który wykonał kilka piosenek z repertuaru STS. Kilkakrotnie bisował śpiewaną wraz z obecnymi na sali piosenkę „nie jest mi wszystko jedno”. Recital prowadził Janusz Gast.
    
    Uczestnicy spotkania odśpiewali pieśń „Gaudeamus Igitur”.
    
    Zgromadzenie otworzył Wiesław Klimczak, Przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji (w załączeniu tekst przemówienia otwierającego Zgromadzenie). Pozdrowienia dla uczestników przekazał  Łukasz Domagała, aktualny Przewodniczący Rady Naczelnej ZSP. Longin Pastusiak wygłosił wykład, którego temat brzmiał „walka o kampanię wyborczą USA”.
    
    Jak co roku, głównym akcentem Zgromadzenia było wręczenie dyplomu zbiorowej i indywidualnej nagrody honorowej za rok 2016. Otrzymali je: Biuro Podróży „Armatur” w sześćdziesiątą  rocznicę powstania Biura oraz wybitny działacz studenckiego ruchu kulturalnego, twórca legendarnego Kabaretu „Kalambur” we Wrocławiu Bogusław Litwiniec . Uzasadnienie przyznania nagrody dla Biura Almatur przedstawił Waldemar Błaszczuk a nagrodę odebrał Mirosław Sikorski, Prezes Zarządu, który w serdecznych słowach podziękował za wyróżnienie (kserokopia dyplomu nagrody w załączeniu). Sentencja dyplomu brzmiała następująco „za otwarcie bram świata dla młodzieży studenckiej”. Uzasadnienie nagrody indywidualnej dla Bogusława Litwińca w pięknych słowach przedstawił Eugeniusz Mielcarek.  Wraz z W. Klimczakiem wręczyli laureatowi dyplom nagrody (kserokopia dyplomu w załączeniu). Wzruszające było podziękowanie Bogusława Litwińca i obecnej na sali żony Laureata Haliny Litwiniec, znanej aktorki wrocławskiej.
    
    W części informacyjnej głos zabrali:

    Ryszard Podladowski, aktualny Prezes Zarządu Stowarzyszenia Tradycji Akademickich w Łodzi „Siódemki”, przypomniał wielce zasłużoną postać zmarłego Andrzeja Mikołajczyka, wybitnego działacza łódzkiego i krajowego środowiska postudenckiego. Był on założycielem i Prezesem Stowarzyszenia „Siódemki” oraz Wiceprezesem Zarządu Fundacji Ogólnopolskiej Komisji. Mówca poinformował, że ustanowione zostały łódzkie nagrody imienia Andrzeja Mikołajczyka, za zasługi dla ruchu studenckiego R. Podladowski zaprezentował monumentalne wydawnictwo łódzkiej oficyny wydawniczej poświęcone historii sławnego strajku studentów Łodzi w latach osiemdziesiątych.
    
    Medard Masłowski, Sekretarz Rady Programowej  Fundacji Komisji przedstawił dwie ważne propozycje upamiętniania przeszłości studenckiej. Zgodnie z dużym zainteresowaniem, zasugerował reaktywację kolejnej emisji medalu „za zasługi dla ruchu studenckiego”. Ponadto, zaproponował, żeby zwyczajem wszystkich zgromadzeń Komisji Historycznej były stałe ekspozycje materiałów wydawniczych powstających zbiorowym lub prywatnym sumptem.

    Janusz Gast szef zespołu kultury Ogólnopolskiej Komisji  poinformował o wynikach dziesiątej już emisji konkursu nagrody im.  Andrzeja Potoka „za zasługi dla kultury studenckiej”. Laureatami nagrody zostali: Wojciech Hawrysiuk i Marek Wójcik; Bogusław Klimsa i Wojciech Siwek; Agnieszka Odorowicz oraz Lech Stefan Śliwonik.
 
    Wręczenie nagród, pod patronatem Komisji Historycznej, odbędzie się 10 maja w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

    Zgromadzenie zakończyło się spotkaniem towarzyskim przy lampce wina zorganizowanym przez Biuro Almatur.

    Dokumentację internetową  obrad Zgromadzenia zabezpieczyła Akademia WWW kierowana przez Adama Ludwiczaka. Reportaż fotograficzny obrad wykonał Krzysztof Wojciewski – artysta fotografik. Stronę organizacyjną zapewniał zespół pod kierownictwem Tadeusz Otulaka.
                        
Sekretariat Komisji
Warszawa 22 kwietnia 2016 roku

Przemowa Wiesława Klimczaka na otwarciu Zgromadzenia
Laudacja dla Bogusława Litwińca
Program Zgromadzenia

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl