• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Delegacja Wydziału Zagranicznego KC KPCh na spotkaniu z kierownictwem Stowarzyszenia Obywatelskiego "Dom Polski"


  Delegacji przewodniczył Zhao Lei Dyrektor Generalny Biura Euroazji Wydziału Międzynarodowego KC KPCh . W składzie delegacji był Zhang Haibo kierownik sektora polskiego Wydziału . Spotkanie otworzył i prowadził Wiesław Klimczak. Uczestniczyli w nim Longin Pastusiak, Józef Haber, Wojciech Pomykało, Marcin Bęben, Antoni Dragan, Tadeusz Otulak, Patryk Angelard, Ireneusz Makles, Andrzej Angelard, Janusz Gast, Maria Klimczak, Adam Ludwiczak, Krzysztof Wojciewski .
    

    Witając gości W. Klimczak podkreślił doniosłość wizyty Prezydenta ChRL w naszym kraju, podczas której będzie podpisana deklaracja o pogłębieniu strategicznego partnerstwa współpracy polsko- chińskiej. Organizacje społeczne witają z uznaniem proces rozwoju kontaktów polsko- chińskich upatrując w nich swoje możliwości wymiany doświadczeń w procesie kształtowania społeczeństw obywatelskich w naszych krajach.
    

    Zhao Lei dziękując za spotkanie poinformował zebranych o głównych nurtach chińskiej polityki międzynarodowej , w której współpraca z Polska zajmuje ważne miejsce. Zaznaczył on że oczekiwaniem strony chińskiej jest dynamizacja dotychczasowej współpracy. Pośród wielu aspektów chińskiej polityki zwrócił on uwagę na problem spornych wysp na morzu Środkowo Wschodnim . Podkreślił, że ChRL , pragnie rozwiązać ten problem w drodze pokojowego dialogu. Uczestnicy spotkania przyjęli ze zrozumieniem referowane stanowisko chińskie w tej sprawie, z aprobatą dla metod  pokojowego dialogu w rozwiązywaniu tej spornej sprawy.
    

    W czasie spotkania głos zabierali: Longin Pastusiak, Józef Haber, Wojciech Pomykało i Wiesław Klimczak.
    

    Wiesław Klimczak podarował delegacji  ryngraf z logo Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”.
    

    Odrębną częścią spotkania była prezentacja współpracy gospodarczo- handlowej przez spółki prawa handlowo - gospodarczego korzystające ze wsparcia Stowarzyszenia „Dom Polski”. Dyskusję w tej części moderował Marcin Bęben. Ustalono że projekty współpracy zaprojektowane przez uczestników spotkania zostaną przekazane do Wydziału Zagranicznego KC KPCh oraz do Stowarzyszenia Center. W spotkaniu udział wzięły firmy z sektorów: energetycznego, konstrukcyjnego, budowlanego, transportowego, logistycznego, inwestycyjnego (fundusze inwestycyjne), nowoczesnych technologii oraz spożywczego.
    

   Spotkanie zakończył wspólny obiad, podczas którego kontynuowano rozmowy. Obiad sponsorował Patryk Angelard.
                        

Sekretariat Stowarzyszenia
Warszawa 21 czerwca 2016 roku

 

KWF 0004

 

KWF 0086

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl