• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Zakończenie prac nad sprawozdaniem Stowarzyszenia za rok 2015


    Potwierdza to oficjalne powiadomienie Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przesłane na adres Stowarzyszenia w dniu 14 lipca 2016 roku . Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2015 zostało zamieszczone w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.
    
    Oddzielnym trybem zostało złożone sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego Dzielnicy Warszawa- Śródmieście.
    
    Zamieszczona treść e- maila w tej sprawie jest ważna, bowiem fakt ten staje się podstawą do zaliczenia organizacji w dorocznym spisie tych organizacji, które mają prawo pobierać darowizny 1% podatku dochodowego w roku 2016. Odpisy podatku za miniony rok wpływać będą na konto Stowarzyszenia do końca lipca obecnego roku. Informujemy, że wpływy z tego tytułu w roku 2015 wyniosły 2799,00 złotych , co stanowiło 8,10 % wpływów rocznych. Pozostałe darowizny wyniosły 31728, 05 co stanowi 91, 90% wpływów. Nie jest to wprawdzie znacząca kwota uzyskana z tytułu statusu pożytku publicznego, ale umożliwiła uregulowanie należności z tytułu czynszu lokalowego za dwa miesiące.
    

    Wypada z naciskiem podkreślić, że całościowy budżet Stowarzyszenia zamyka się wartością wpływów i wydatków pochodzących głównie z osobistych darowizn ludzi związanych ze Stowarzyszeniem. Żywimy wdzięczność wobec tych , którzy okazali hojność pozwalającą na funkcjonowanie organizacji. Pełna lista wpłat indywidualnych została opublikowana na stronie internetowej Stowarzyszania. Stanowi ona załącznik do części finansowej sprawozdania. Roczne sprawozdanie zgodnie z prawnymi wymogami jest składane na formularzu ministerstwa przeznaczonym dla organizacji pożytku publicznego kopię powyższego formularza publikujemy wraz z niniejszą notatką informacyjną. Tytułem dopełnienia podajemy, że zwyczajowe sprawozdanie opisowe przygotowujemy na doroczne zgromadzenie władz Stowarzyszenia organizowane zazwyczaj w połowie września każdego roku. W obecnym roku posiedzenie przewidziane jest w dniu 21 września 2016 w Klubie Profesorskim UW. Zawiadomienie o zebraniu będzie ogłoszone oddzielnym trybem.
    

     Mamy w pamięci fakt, że obecny rok to 20- lecie powstania organizacji w 1996 roku. Nie przygotowujemy specjalnych uroczystości z tej okazji. Proponując dalszą działalność  Stowarzyszenia chcemy mieć świadomość swojej przeszłości, swoich doświadczeń i możliwości.
Niniejszy komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia.
                        

 

Sekretariat Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”
Warszawa 15 lipca 2016 rok.

 

Sprawozdanie za rok 2015

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl