• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Koncert w Łazienkach z okazji Święta Narodowego ChRL

Szczególnym wydarzeniem z okazji 67 rocznicy powstania ChRL , był uroczysty koncert zorganizowany w dniu 30 września 2016 roku, w przeddzień Święta Narodowego Chin, w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

     Organizatorami koncertu,  było Stowarzyszenie Obywatelskie” Dom Polski” i  Ambasada ChRL w Polsce (kserokopia zaproszenia – w załączeniu). Producentem  koncertu była Agencja Artystyczna „Gast Media”.

     Specyficzną atmosferę sali wzbogacała   dekoracja sceny teatralnej  z chińskimi lampionami. Scenografię uzupełniały loga organizatora i sponsora.

     Piękną salę Teatru Łazienkowskiego wypełniło ponad 250 osób. Honorowe miejsca zajęli: Xu Jian - Ambasador ChRL,  Wiesław Klimczak- Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Longin Pastusiak -Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia, Wojciech Pomykało - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Doradczego Stowarzyszenia.  Wśród chińskich gości znajdowali się na sali : Lin  Jian- Radca Minister Ambasady ChRL , Xin Li - Kierownik Wydziału Politycznego Ambasady.

     Na szczególną uwagę zasługuje   program koncertu (wydrukowany w specjalnym wydawnictwie)  będący symbolicznym znakiem europejsko- chińskich relacji.

     Artyści wykonali utwory Fryderyka Chopina oraz arie z opery „Turandot” G. Pucciniego. Jest to jedyny utwór operowy w bogatej twórczości europejskiej podejmujący tematykę chińską.

     Koncert prowadził Janusz Gast, autor scenariusza i reżyser koncertu.  Poprzedził on koncert swoim wystąpieniem (tekst w załączeniu). Po nim zabrał głos Longin Pastusiak  (tekst w załączeniu). Następnie przemawiał Xu Jian (tekst w załączeniu).

     Utwory Chopina  wykonała Katarzyna Kraszewska , a arie operowe śpiewali : Alina Adamska,- Raitarowskyi, Paulina Janczak, Dawid Kwieciński i Łukasz Załęski, przy akompaniamencie Pawła Cłapińskiego.

     Marcin Bęben , pierwszy wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia podziękował wykonawcom koncertu i wręczył im wiązanki kwiatów.

     Kończąc,  Janusz Gast zgłosił propozycję, żeby podobne koncerty  odbywały się w tym samym miejscu, z okazji kolejnej rocznicy powstania ChRL.

     Po koncercie , w Królewskiej  Galerii Rzeźby odbyło się spotkanie towarzyskie przy lampce wina .    
                

Sekretariat Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl