• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

XX lecie Stowarzyszenia Obywatelskiego "Dom Polski"

Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski” obchodziło Dwudziestolecie swojego istnienia. Z tej okazji w dniu 12 października 2016 w Sali Klubu Profesorskiego Uniwersytetu Warszawskiego roku odbyło się Zgromadzenie władz Stowarzyszenia.

     Salę Klubu wypełniło ponad 50 osób. Uczestnicy zebrania obejrzeli na wstępie krotki film prezentujący dokumenty i fotografie  z historii życia Stowarzyszenia przygotowany przez Akademię Internetową WWW kierowaną przez Adama Ludwiczaka. Uczestnicy zebrania podziękowali Krzysztofowi Wojciewskiemu autorowi większości prezentowanych fotografii. Salę obrad zdobiło logo Stowarzyszenia.
    Jubileuszowe Zgromadzenie otworzył i prowadził Wiesław Klimczak , prezes Zarządu stowarzyszenia. Wygłosił on inauguracyjny referat. Wystąpienia dopełniające przedstawili Marcin Bęben – pierwszy wiceprezes Zarządu oraz Antoni Dragan – wiceprezes Zarządu. W dyskusji głos zabierali : Józef Haber, Józef Woźniakowski, Wojciech Pomykało, Jan Ponulak , Stanisław Radajewski, Andrzej Szymura, Janusz Gast, Mieczysław Olender i Medard Masłowski. Pisemne teksty ich wystąpień będą dołączone do protokołu. Pozdrowienia dla uczestników zebrania przesłał Longin Pastusiak przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia. Jan Ponulak - wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska odczytał list gratulacyjny i przekazał osobiste życzenia od Jacka Majchrowskiego – prezesa Stowarzyszenia.
    Przyjęta została propozycja ustanowienia specjalnego wyróżnienia pod nazwą „Laur Obywatelski” . Projekt graficznego wzoru w załączeniu.  
    Uczestnicy zaakceptowali aktualny skład Rady Programowej Stowarzyszenia Lista członków Rady w załączeniu.
    Uczestnicy zebrania wyrazili wdzięczność tym wszystkim, którzy dokonali dorocznej wpłaty finansowej. Lista darczyńców w załączeniu.
    Po zakończeniu obrad jego uczestnicy wzięli udział w poczęstunku, sponsorowanym przez Andrzeja i Patryka   Angelardów. Spotkanie towarzyskie odbywało się w klimacie sentencji zdobiącej klub „bez przyjaciół nie ma życia”.
                        

Sekretariat Stowarzyszenia
13 października 2016 rok

   

 

 

 

 


 

Projekt graficzny wzoru "Lauru Obywatelskiego"

laur obywatelski

Zgromadzenie Stowarzyszenia "Dom Polski" - Wiesław Klimczak - zagajenie (.docx)

FILM 20-lecie Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl