• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Lista darowizn na cele statutowe Stowarzyszenia w roku 2016

Zgodnie z zapowiedzią, publikujemy poniżej listę darowizn w roku 2016 przeznaczonych na cele statutowe Stowarzyszenia Obywatelskiego "Dom Polski".

 

Kierujemy słowa wdzięczności dla wszystkich, którzy zechcieli wesprzeć finansowo Stowarzyszenie.

Pragniemy przypomnieć, iż Stowarzyszenie dźwiga ciężar  organizacyjno-finansowy swojej struktury organizacyjnej, a także współdziałających z nią organizacji. Czołowe miejsce w ramach współpracy zajmuje Ogólnopolska Komisja Historyczna Ruchu Studenckiego. Formalną jej stroną jest Fundacja Komisji. Nie posiada ona wszakże żadnych struktur formalno-organizacyjnych. Spełnia wyłącznie patronat formalny nad ruchem społecznym , w szerokim tego słowa znaczeniu. Wszelkie więc darowizny na rzecz Stowarzyszenia które jest organizacją pożytku publicznego, stanowi akt poparcia dla Komisji Historycznej. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Komisji przekazywane jest corocznie do urzędu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zasadniczą część sprawozdania finansowego i merytorycznego, zgodnie z wymogami prawa, przekazywane jest do urzędu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Sekretariat Stowarzyszenia
Warszawa, 28 stycznia 2017 r.

 

Lista darowizm na cele statutowe.pdf

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl