• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Zakończenie prac nad sprawozdaniem za rok 2016

Zgodnie z przepisami prawa zostały zakończone w końcu czerwca 2017 roku prace sprawozdawczo rozliczeniowe za miniony rok 2016.

 

Zostały złożone do Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście następujące dokumenty:

  • Bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2016 rok ;
  • Rachunek zysków i strat ( wariant porównawczy);
  • Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego; sporządzonego na dzień 31. 12. 2016.

 

Z materiałów powyższych wynika, że w minionym roku przychody łączne Stowarzyszenia wyniosły : 41.885,61 zł a wydatki (rozchody) zamknęły się sumą 41. 696,88 zł. Wynik finansowo-bilansowy brutto (dochód ) wyniósł 188,73 zł.

 

Wplyw z  pożytku publicznego 1 % wynosiła 2885 złotych, czyli 6,89% wpływów. Koszty związane z działalnością publiczną obciążone zostały sumą 3056,50 a pozostałe przeznaczone zostały na wydatki statutowe. Pośród wydatków podstawową sumę stanowią koszty wynajmu i utrzymania biura organizacji. Inną pozycję wydatków stanowią koszty wydawnictw oraz organizacji konferencji, seminariów i dyskusji. Wszystkie czynności organizacyjne finansowane są ze wspólnego budżetu podejmowane są wspólnie z Fundacją Ogólnopolskiej Komisji Historycznej Ruchu Studenckiego. Nie  wypłacane sa żadne środki pieniężne z tytułu zaangażowania osobistego w aktywność Stowarzyszenia. Nie istnieje pojęcie wydatki osobowe bowiem tradycyjnie, wszystkie one mają charakter świadczeń wyłącznie społecznych. Stowarzyszenie prowadzące wyłącznie działalność statutową jest zwolnione z naliczania podatku dochodowego.

 

Pragniemy zaznaczyć, że poważną pozycją w dochodach Stowarzyszenia stanowią indywidualne wkłady członków i sympatyków Stowarzyszenia. Kształtują się one w wysokości od 150 złotych wzwyż. Lista darczyńców na rzecz działalności statutowej Stowarzyszenia została opublikowana na stronie internetowej.

 

Pragniemy podkreślić, że obsługę finansową prowadzi bezinteresownie od kilku kat Biuro Rachunkowe Hanny Gapińskiej. Bardzo za to dziękujemy.
Sekretariat
                          

 

Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”
Warszawa 30 lipca 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przepisami prawa zostały zakończone w końcu czerwca 2017 roku prace sprawozdawczo rozliczeniowe za miniony rok 2016.

 

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl