• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Święto Państwowe Chin (68 rocznica powstania ChRL)

W przeddzień Święta  Narodowego Chin (68 rocznicy powstania ChRL), w Teatrze  Królewskim w Łazienkach, w dniu 30 września 2017 roku odbyła się rocznicowa uroczystość. Jej centralnym akcentem był koncert Zespołu Tańca Ludowego  Uniwersytetu  Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie .
Widownię teatru wypełniło ponad 200 osób. Pierwszy rząd  miejsc zajęli honorowi goście: Włodzimierz Cimoszewicz i Longin Pastusiak oraz Xu Jian Ambasador ChRL  w Polsce.

Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski”.  Znaczną  część widowni stanowili członkowie kierowniczych gremiów organizacji z Wiesławem Klimczakiem oraz Marcinem Bębnem, pierwszym wiceprezesem Zarządu.
   
Uroczystość otworzył i prowadził Janusz Gast , szef agencji kulturalnej Gast Media. Tekst jego powitania w załączeniu. Następnie głos zabrał Longin Pastusiak, były Marszałek Senatu RP, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia (tekst w załączeniu). Przemówienie wygłosił Xu Jian , Ambasador ChRL., który w ciepłych słowach podziękował organizacji za wieloletnią współpracę z chińskimi organizacjami społecznymi. W załączeniu list Ambasadora skierowany na ręce Wiesława Klimczaka prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
   
Godzinny koncert Zespołu  Tańca Ludowego UMCS  zawierał program polskich pieśni i tańców narodowych i ludowych. Spotkał się on z gorącym aplauzem widowni. Ambasador Xu Jian przekazał zespołowi podziękowanie i wręczył wiązankę kwiatów dyrektorowi Lechowi Leszczyńskiemu ( w załączeniu skaner okładki wydawnictwa informacyjnego o zespole). Po zakończeniu koncertu jego uczestnicy spotkali się na tradycyjnej lampce wina w Galerii Muzeum Łazienki Królewskie. Czas spotkania wypełniły rozmowy z Ambasadorem ChRL oraz z pracownikami Ambasady, którzy byli oblegani przez polskich uczestników uroczystości. Ze strony chińskiej obecni byli: Yao Dongye, Radca- Minister Ambasady oraz Xi Lin , pierwszy sekretarz ,kierownik Wydziału Politycznego Ambasady.
   
Godne przypomnienia jest, iż restauracja historycznych obiektów Łazienek nastąpiła z udziałem środków finansowych ChRL.
Piękne wnętrza odrestaurowanego Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii w Łazienkach i wejście do teatru  zdobiły lampiony chińskie...
Warto przypomnieć, że koncertujący na uroczystości Zespół Tańca Ludowego UMCS jest najstarszą w Polsce instytucją kulturalną tego typu, istniejącą od 1953 roku. Koncertował on w wielu krajach świata. Otrzymał obecnie zaproszenie  do odwiedzenia Chin.
W załączeniu jest xero kopia druku zaproszenia oraz programu uroczystości.
Z wdzięcznością kierujemy słowa podziękowania dla Janusza Gasta  za wysiłek włożony w organizację uroczystości.
Z podziękowaniem zwracamy się do dyrekcji Muzeum Królewskich Łazienek ,która przyjęła obowiązki partnera wydarzenia. Serwis fotograficzny uroczystości zapewnił Krzysztof Wojciewski , artysta fotografik.


Sekretariat Stowarzyszenia,
Warszawa 2 października 2017.

 


PS Z okazji Święta Narodowego, w  Ambasadzie ChRL   w Warszawie odbyło się w dniu 27 września 2017 roku tradycyjne przyjęcie, na które ambasador Xu Jian zaprosił liczną grupę  przedstawicieli Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski  Na załączonych fotografiach powitanie w Ambasadzie.

 

 Pobierz - List Ambasadora Xu Jian

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl