• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Pożegnanie Ambasadora ChRL w Polsce

W dniu 20 lutego 2018 roku w gmachu Ambasady ChRL w Warszawie odbyła się oficjalna uroczystość pożegnania Xu Jiana w związku z zakończeniem jego polskiej misji dyplomatycznej.

Powyższa uroczystość poprzedzona została w oddzielnym pomieszczeniu Ambasady specjalnym spotkaniem Ambasadora z przedstawicielami kierownictwa Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”.
  
Wiesław Klimczak, Prezes Zarządu, oraz Longin Pastusiak, przewodniczący Rady, wręczyli Ambasadorowi list pożegnalny oraz akt uznania w postaci statuetki Laur Obywatelski. Kopia powyższego aktu  - w załączeniu. List pożegnalny publikujemy na stronie 152 niniejszego wydawnictwa. W czasie spotkania przemawiali Wiesław Klimczak, Longin Pastusiak oraz Adam Ludwiczak, który przekazał Ambasadorowi elektroniczną wersję zapisu kroniki polsko-chińskich wydarzeń społecznych odbywanych w okresie kadencji ambasadora. Zapowiedziano przekaz najnowszej książki pod nazwą „Polska-Chiny, współpraca społeczna”.
    

Ambasador Xiu Jian w ciepłych słowach podziękował i przekazał wdzięczność za towarzyszącą jego pobytowi w naszym kraju polsko-chińską aktywność społeczną inspirowaną przez stowarzyszenie.

 

 

Sekretariat Stowarzyszenia,
Warszawa, 22 luty 2018 r.

 

  Pobierz - tekst wystąpienia Wiesława Klimczaka

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl