• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Oświadczenie z okazji 68 rocznicy powstania Zrzeszenia Studentów Polski

Wczoraj, 18 kwietnia 2018 roku minęła 68 rocznica powstania Zrzeszenia Studentów Polskich. Trzydniowe obrady kongresu założycielskiego odbywały się w auli Politechniki Warszawskiej oraz w sali konferencyjnej Akademii Medycznej w Warszawie.

Intencja założycieli ZSP wyrażała się w woli istnienia studenckiej organizacji zawodowej, ponadpolitycznej, o uniwersalistycznym programie. Autorytaryzm ówczesnego systemu politycznego tolerował taki uniwersalistyczny projekt społeczny. Odwoływał się on do tradycji polskiego ruchu studenckiego. W swojej istocie projekt powołania ZSP wynikał z ducha samorządnych i obywatelskich idei. Afirmował ówczesny system, ale nie musiał być jego politycznym wyznawcą. Organizacja ZSP nie prowadziła propagandy politycznej. Na etapie swojej kilkunastoletniej już dojrzałości podjęła umiarkowane kroki w zakresie informacji społecznej. Nie uniknęła wszakże okresu indoktrynacji politycznej w krótkim etapie swojego istnienia. ZSP towarzyszył nieustannie duch społeczeństwa obywatelskiego. Organizacja określała się mianem szkoły obywatelskiego wychowania.

 

W rocznicę powstania ZSP pragniemy wyrazić szacunek dla tysięcy ludzi środowiska studenckiego i akademickiego, którzy symbolizowali znak ZSP. Aktywnie bowiem służyli interesom tego środowiska. Godzi się podkreślić, że ludzie ZSP ukształtowali znaczące społecznie środowisko ruchu post-studenckiego.  Stało się ono zjawiskiem społecznie wartościowym. Potwierdza to jego wieloletnie trwanie. Powstała tkanka pielęgnująca cenne wartości ideowe oraz moralne.

 

W historii ZSP zapisały się na trwałe nazwiska takich ludzi jak Sylwester Zawadzki, Władysław Markiewicz, Zenon Wróblewski, Ryszard Majchrzak, Stefan Olszowski, Manfred Gorywoda, Stanisław Ciosek, Eugeniusz Mielcarek, Stanisław Gabrielski, Antoni Dragan, Jerzy Piątkowski, Bronisław Stępień.

 

Godne odnotowania jest to, iż jednocześnie kształtował się ruch pamięci społecznej pielęgnującej tradycje i doświadczenia ZSP. Pierwowzorem struktur tego ruchu stała się instytucja istniejąca już 55 lat w Poznaniu pod nazwą Akademicki Klub Seniora.

 

Ponad 32 lata liczy już Ogólnopolska Komisja Historyczna Ruchu Studenckiego. Inicjatorem jej powstania był Antoni Dragan. Szczycę się tym, iż z jego inicjatywy podjąłem się obowiązków przewodniczącego tej Komisji. Dziękuję wszystkim, którzy obdarzają mnie swoim zaufaniem, poparciem oraz swoją życzliwością.Warszawa, 19 kwietnia 2018 r.,
Wiesław Klimczak

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl