• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

LAUR OBYWATELSKI dla profesora Zbigniewa Tomkowskiego

prof.Tomkowski

W dniu 11 stycznia 2021 roku, Medard Masłowski, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Obywatelskiego "DOM POLSKI" w Warszawie złożył wizytę prof. dr Zbigniewowi Tomkowskiemu, Prezesowi Towarzystwa Polsko - Austriackiego w Warszawie, podczas której z okazji 90 urodzin Profesora wręczył mu Dyplom i Statuetkę "Laur Obywatelski" oraz wiązankę róż.

Profesor podziękował za to zaszczytne wyróżnienie, które przyjął z zadowoleniem i zaprosił gościa na lampkę szampana, kawę i urodzinowy tort.
W trakcie rozmowy okazało się, że obaj Panowie i żona Profesora są Kresowiakami. Prof. Tomkowski pochodzi z Wilna jego żona Izabela ze Lwowa, a Medard Masłowski z Lidy.
Spotkanie, w którym również uczestniczył Janusz Gast, Wiceprezes Towarzystwa Polsko - Austriackiego upłynęło w bardzo miłej atmosferze.

Tomkowski i Masłowski
Zbigniew Tomkowski (l) i Medard Masłowski (p)

Prof. nadzw. dr Zbigniew Tomkowski – historyk, politolog, dyplomata, pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, członek Senatu uczelni. Specjalizuje się w historii najnowszej, w tym w najnowszych dziejach Austrii i stosunkach polsko – austriackich, historii dyplomacji oraz emigracji i Polonii.

Profesor Tomkowski jest jedyną z żyjących osób, które w 1959 roku z inicjatywy prof. Stanisława Turskiego, ówczesnego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, założyły w Warszawie Towarzystwo Polsko - Austriackie .
Jako wieloletni, bardzo zaangażowany działacz Towarzystwa Polsko – Austriackiego cieszy się wśród członków TPA uznaniem i szacunkiem. W okresie 60 lat działalności sprawował społecznie wiele najistotniejszych funkcji: prezesa Zarządu Oddziału, członka Zarządu Głównego, a następnie członka Prezydium Zarządu Głównego. Od 1992 r. kieruje pracą Towarzystwa, pełniąc przez 27 lat funkcję sekretarza generalnego Zarządu Głównego TPA, zaś od 2015 r. jest jego prezesem. Jest inicjatorem podejmowania wielu przedsięwzięć o charakterze programowym i bardzo aktywnym uczestnikiem ich realizacji.
W latach 1991 – 2015 był społecznym naczelnym redaktorem utworzonego przez siebie kwartalnika „Wiadomości” wydawanego przez TPA, całkowicie poświęconego Austrii i współpracy polsko – austriackiej. Na jego łamach opublikował kilkadziesiąt opracowań, artykułów, notatek, recenzji, itp.
J.G.

O profesorze Tomkowskim

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl