• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Walne Zebranie Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”, 19 czerwca 2013r.

W sali Klubu Profesorskiego Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 19 czerwca 2013 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski". Zebranie otworzył i prowadził Wiesław Klimczak prezes Zarządu Stowarzyszenia (tekst zagajenia w załączeniu). Tematyka obrad obejmowała sprawy programowe i organizacyjne. Dyskusje zapoczątkowały wystąpienia Jerzego Sułka i Józefa Habera a w jej przebiegu głos zabierali: Antoni Dragan , Sylwester Szafarz, Jan Ponulak, Janusz Bandurski, Bogusław Litwiniec, Tadeusz Gajewski, Janusz Gast, Medard Masłowski, Stanisław Popiołek , Marcin Bęben.

 

1.W sali Klubu Profesorskiego Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 19 czerwca 2013 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski". Zebranie otworzył i prowadził Wiesław Klimczak prezes Zarządu Stowarzyszenia (tekst zagajenia w załączeniu). Tematyka obrad obejmowała sprawy programowe i organizacyjne. Dyskusje zapoczątkowały wystąpienia Jerzego Sułka i Józefa Habera a w jej przebiegu głos zabierali: Antoni Dragan , Sylwester Szafarz, Jan Ponulak, Janusz Bandurski, Bogusław Litwiniec, Tadeusz Gajewski, Janusz Gast, Medard Masłowski, Stanisław Popiołek , Marcin Bęben.

 

2.Zebrani przyjęli następujące decyzje:
• Opracowywać wnioski programowe wynikające z dyskusji w zespole pod kierownictwem Marcina Bębna i Antoniego Dragana;
• Ustanowić doroczną nagrodę honorową Stowarzyszenia pod nazwą Laur Inicjatyw Obywatelskich w kategorii indywidualnej i zespołowej;
• Organizować doroczną konferencję pod nazwą „filozofia i praktyka społeczeństwa obywatelskiego";
• Przyjąć zasadę dorocznej wpłaty organizacyjnej w wysokości 150 PLN na cele Stowarzyszenia.

 

3.W sprawach personalnych na wniosek Wiesława Klimczaka , zebrani powołali w skład Zarządu nowych następujących członków: Antoni Dragan, Tadeusz Gajewski, Patryk Stanisz.

 

4.Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się w następującym składzie:


Wiesław Klimczak Prezes Zarządu
Jerzy Siwiec Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Marcin Bęben Wiceprezes Zarządu
Antoni Dragan Wiceprezes Zarządu
Magdalena Złocka-Dąbrowska Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Gajewski Sekretarz Zarządu
Tadeusz Otulak Sekretarz Zarządu
Patryk Angelard członek Zarządu
Anna Kurdel członek Zarządu
Patryk Stanisz członek Zarządu

 

5. Funkcję Przewodniczącego Rady Programowej objął prof. Longin Pastusiak a pierwszego wiceprzewodniczącego prof. Jerzy Sułek.

 

6. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Doradczego objął prof. Józef Haber a pierwszego wiceprzewodniczącego Wiesław Olszewski.

 

7. Materiały z obrad oraz składy personalne Rady Programowej i Komitetu Doradczego będą sukcesywnie publikowane na stronie internetowej. W czasie spotkania towarzyskiego po zebraniu Janusz Gast podziękował Zarządowi za owocną działalność i życzył mu dalszej konsekwentnej pracy.

 

Sekretariat Stowarzyszenia, Warszawa, 20 czerwca, 2013r.

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl