• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Współpraca z Prowincją Jiangxi - wizyta władz samorządowych Jiangxi w Polsce

Na zaproszenie Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski" przebywała w Warszawie w dniach 31 X i 1 XI 2013r. delegacja władz samorządowych chińskiej prowincji Jiangxi z jej Gubernatorem Lu Xinshe na czele.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski" przebywała w Warszawie w dniach 31 X i 1 XI 2013r. delegacja władz samorządowych chińskiej prowincji Jiangxi z jej Gubernatorem Lu Xinshe na czele. Celem pobytu delegacji było ustanowienie współpracy z jednym z polskich województw oraz nawiązanie współpracy społecznej między Stowarzyszeniem „Dom Polski" i Ludowym Stowarzyszeniem Regionalnej Współpracy z Jiangxi. Pobyt delegacji w Polsce był fragmentem jej podróży w ramach europejskiej marszruty obejmującej Francję i Węgry. Zrealizowany on został w wyniku kontaktu delegacji Stowarzyszenia „Dom Polski" uczestniczącej w międzynarodowej konferencji „Dialog i Porozumienie", zorganizowanej przez CAFIU w lipcu 2013 r w Pekinie oraz Nanchang, stolicy prowincji Jiangxi.


Goście z Chin odbyli rozmowę w Ministerstwie Gospodarki RP z udziałem Jerzego W. Pietrewicza, Sekretarza Stanu w tym resorcie( Pierwszy Wiceminister). W rozmowie uczestniczyli wiceprezesi z Zarządu Stowarzyszenia „Dom Polski" : Marcin Bęben i Antoni Dragan. Brał w nich udział Wang Daopang, pierwszy sekretarz Ambasady ChRL.


Delegacja chińska odbyła spotkanie z liderami Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski", które prowadził Wiesław Klimczak, prezes Zarządu. W odbywającym się w Salonie Słowackiego Hotelu Bristol spotkaniu uczestniczyli zarówno członkowie Zarządu jak i Rady Programowej i Komitetu Doradczego z ich przewodniczącymi Longinem Pastusiakiem oraz Józefem Haberem. Gubernator Prowincji Jiangxi przedstawił szeroką panoramę historyczną i współczesną tej prowincji oraz wolę jej współpracy regionalnej zarówno społecznej jak i gospodarczej oraz naukowo technicznej i kulturalnej. Notatka informacyjna o prowincji w załączeniu. Wiesław Klimczak poinformował ,że zgodnie z propozycją Stowarzyszenia „Dom Polski", gotowość współpracy z prowincją Jiangxi wyraziło Województwo Dolnośląskie. W czasie spotkania głos zabierali: Longin Pastusiak, Józef Haber, Władysław Włosiński, Janusz Gast, Medard Masłowski, Grzegorz Pietruczuk, Patryk Stanisz, Łukasz Robak. Zgłosili oni propozycje współpracy w obszarze społecznych kontaktów, doradztwa naukowo – technicznego, wymiany doświadczeń wyższych uczelni oraz wzajemnej prezentacji dorobku kulturalno – artystycznego. Spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumienia o współpracy między Stowarzyszeniem Obywatelskim „Dom Polski" a Ludowym Stowarzyszeniem Międzynarodowej Współpracy Regionalnej. Podpisy pod tekstem polskim, chińskim i angielskim złożyli: Wiesław Klimczak , prezes Zarządu Stowarzyszenia oraz Li Yugiang , wiceprzewodniczący Zarządu Ludowego Stowarzyszenia. W załączeniu teksty podpisanego porozumienia. W spotkaniu w Salonie Słowackiego Hotelu Bristol uczestniczył Wang Daopang, pierwszy sekretarz Ambasady ChRL w Polsce.


W godzinach popołudniowych, w tej samej sali Hotelu Bristol miało miejsce spotkanie z reprezentantami polskiego biznesu, którzy są zainteresowani kontaktami i współpracą z odpowiednimi partnerami z prowincji Jiangxi. Spotkanie prowadził Marcin Bęben, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia a ramy organizacyjne współpracy przedstawił Antoni Dragan, także wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. Ze strony chińskiej w spotkaniu brali udział dyrektorzy departamentów gospodarczych Urzędu Gubernatorskiego Jiangxi Wu Xiaojun oraz Wang Shuiping .Wyrażali oni swoją aprobatę dla zgłaszanych propozycji współpracy. Przedstawiono ponad 20 takich propozycji reprezentowanych przez spółki gospodarcze z różnych regionów kraju. Lista zgłoszonych projektów w załączeniu. Szeroka gama propozycji obejmuje obszary współpracy ekologicznej, energetycznej logistycznej, doradczej, finansowej, księgowej architektonicznej, rolniczej, żywnościowej, turystycznej, a także kolejowej i transportowej. Pośród nich zwraca uwagę sugestia reaktywowania chińsko – europejskiego szlaku jedwabnego w oparciu o polsko- chińskie doświadczenie w produkcji i w przetwórstwie jedwabiu naturalnego. Ryszard Cetnarski szef Holiday Travel, wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia zgłosił gotowość zorganizowania studyjnego wyjazdu polskich firm, które przedstawiły oferty współpracy biznesowej z Jiangxi.


Zwieńczeniem pobytu delegacji stały się ustalenia poczynione w czasie pożegnalnego spotkania z kierownictwem Stowarzyszenia „Dom Polski" na obiedzie wydanym przez Gubernatora Jiangxi w chińskiej restauracji Cesarski Pałac w Warszawie. Wiesław Klimczak i Lu Xinshe zgłosili propozycje wyłonienia roboczego sekretariatu koordynującego współpracę w składzie: Marcin Bęben i Antoni Dragan Li Yuqiang i Wu Xiaojun . Gubernator złożył podziękowanie Stowarzyszeniu za zaproszenie delegacji i bogaty program pobytu. Wręczył obraz chińskiego malarza, haftowany na jedwabiu a przedstawiający charakterystyczny pejzaż dla prowincji Jiangxi.


Sekretariat Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski",
Warszawa, 3 listopada 2013 roku

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl