• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Prezentacja książki „Polska-Chiny, współpraca społeczna”

W dniu 16 października 2013 r. w Klubie Profesorskim UW miała miejsce prezentacja książki: „Polska- Chiny, współpraca społeczna". Jest to czwarta już pozycja cyklu wydawniczego, ukazującego się staraniem Stowarzyszenia Obywatelskiego: „Dom Polski" oraz Domu Wydawniczego „Elipsa" w Warszawie. Treści tej książki stały się inspiracją tematyczną do dyskusji na seminarium pod nazwą „strategiczne partnerstwo współpracy polsko- chińskiej".

 
W dniu 16 października 2013 r. w Klubie Profesorskim UW miała miejsce prezentacja książki : „Polska- Chiny, współpraca społeczna". Jest to czwarta już pozycja cyklu wydawniczego, ukazującego się staraniem Stowarzyszenia Obywatelskiego: „Dom Polski" oraz Domu Wydawniczego „Elipsa" w Warszawie. Treści tej książki stały się inspiracją tematyczną do dyskusji na seminarium pod nazwą „strategiczne partnerstwo współpracy polsko- chińskiej". W spotkaniu, odbywającym się w Klubie Profesorskim UW, współorganizowanym przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego brało udział przeszło 70 osób z całego kraju.


Uczestnicy spotkania serdecznie powitali Xu Jian, Ambasadora ChRL w Polsce. Towarzyszyli mu pracownicy Ambasady: Liu Waszeng, Wang Daopang, Li Ben. W spotkaniu brał udział Maciej Sobieniak – przedstawiciel Departamentu Azji i Pacyfiku Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Spotkanie otworzył swoim wystąpieniem i prowadził je Wiesław Klimczak, Prezes Zarządu Stowarzyszenie Obywatelskiego „Dom Polski". Następnie książkę zaprezentował dr Włodzimierz Ulicki, Dyrektor Domu Wydawniczego Elipsa, który po zakończeniu swojego wystąpienia wręczył Ambasadorowi ChRL egzemplarz książki. Podziękował za pomoc sponsorską umożliwiającą wydanie książki.


Następnie głos zabrał Xu Jian Ambasador ChRL. Ambasador ChRL otrzymał kopię materiałów prasowych, które zawierały omówienie prezentowanej książki. W długiej i ciekawej dyskusji występowali: prof. Longin Pastusiak, prof. Józef Haber, prof. Krzysztof Wielecki, prof. Edward Haliżak, prof. Władysław Włosiński, doc. Magdalena Złocka - Dąbrowska, doc. Marek Moroń, Marcin Bęben, Antoni Dragan, Sylwester Szafarz, Patryk Stanisz, Maciej Szczepański, Witold Prandota, Waldemar Błaszczuk, Łukasz Robak. Mówcy odwołując się do swoich doświadczeń w kontaktach polsko- chińskich, kreślili postulaty dalszej ich dynamizacji zgodnie z duchem umowy o strategicznym partnerstwie. Wnioski zostały zrejestrowane i będą opracowane przez sekretariat Stowarzyszenia.


Pośród zgłaszanych projektów współpracy szczególną uwagę zwraca sugestia społecznej promocji ustanowienia na wyższych uczelniach specjalnych placówek naukowo kulturalnych pod nazwą Instytut Konfucjusza. Postanowiono podjąć inicjatywę powołania Klubu Polskich Absolwentów Chińskich Uczelni oraz Klubu Chińskich Absolwentów Polskich Uczelni. Mogą one spełniać ważną rolę w kształtowaniu lobbingu społecznego na rzecz wzajemnych relacji polsko- chińskich.


Prof. Edward Haliżak dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW w imieniu prof. Marcina Pałysa Rektora UW, złożył na ręce Ambasadora ChRL oficjalne zaproszenie do złożenia wizyty w rektoracie UW, w celu omówienia planowanej współpracy między Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Pekińskim.


Sekretariat Stowarzyszenia „Dom Polski", Warszawa, 20 października, 2013r.

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl