• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Spotkanie Burmistrza Ursynowa Piotra Guziała z przedstawicielami kierownictwa Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”

W siedzibie Urzędu Dzielnicowego Warszawa Ursynów odbyło się w dniu 21 listopada 2013 r. spotkanie Burmistrza Piotra Guziała z przedstawicielami kierownictwa Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wiesław Klimczak, przedstawił propozycję współpracy społecznej poszerzającej krąg obywatelskich inicjatyw samorządowych.


Poszerzamy  krąg współpracy samorządowej


W siedzibie Urzędu Dzielnicowego Warszawa Ursynów odbyło się w dniu 21 listopada 2013 r. spotkanie Burmistrza Piotra Guziała z przedstawicielami kierownictwa Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wiesław Klimczak, przedstawił propozycję współpracy społecznej poszerzającej krąg obywatelskich inicjatyw samorządowych. Zaprosił  Piotra Guziała do udziału w pracach Rady Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski” jako uznawanego społecznika samorządowego. Dziękując  za zaproszenie dopełnił rejestr wspólnych inicjatyw obywatelskich wzbogacających paletę aktywności samorządowej.  Pośród omawianych propozycji współpracy, do rangi priorytetowej uznana została możliwość stworzenia systemu praktyk wolontariatu młodzieżowego w ogniwach i instytucjach samorządu dzielnicowego jak również pomocy Stowarzyszenia w wymianie doświadczeń pracy samorządowej z organami samorządów współpracujących ze Stowarzyszeniem krajów. Powołano zespól koordynujący współpracę samorządową i stowarzyszeniową w osobach Marcina Bębna, wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia i Ireneusza Maklesa Wiceprzewodniczącego Rady Stowarzyszenia, którzy uczestniczyli w spotkaniu.


Sekretariat Stowarzyszenia, Warszawa, 23 listopada 2013r.

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl