• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Aktualności i komunikaty

Konferencja w Warszawie „Powrót nad Odrę i Bałtyk z perspektywy 70 lat”

Staraniem Dyrekcji Muzeum Niepodległości Polski i Zarządu Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski” w dniu 24 października 2015 roku, w sali konferencyjnej Muzeum została zorganizowana konferencja pod nazwą „Powrót nad Odrę i Bałtyk z perspektywy 70 lat. W konferencji wzięło udział ponad 100 osób z całego kraju.

Czytaj więcej...

Zgromadzenie Władz Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”

W Klubie Profesorskim Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się w dniu 16 września 2015 r., kolejne , Zgromadzenie Władz Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”.

 

Celem zebrania było omówienie zadań programowych organizacyjnych Stowarzyszenia.

 

Zebranie otworzył i prowadził Wiesław Klimczak, prezes Zarządu Stowarzyszenia . Wygłosił on przemówienie inaugurujące zebranie. Tekst wystąpienia w załączeniu.

 

Uczestnicy zebrania otrzymali materiały sprawozdawcze z działalności organizacji w roku 2014. Dotyczyły one zarówno sfery programowej jak i finansowej.

 

W dyskusji głos zabierali: Jerzy Sułek , Andrzej Litwak, Janusz Gast , Józef Haber, Medard Masłowski , Janusz Bandurski, Zbigniew Olszewski, Marek Moroń, Antoni Dragan. Tekst przemówienia przesłał Marcin Bęben.

 

Oddzielną częścią Zgromadzenia była uroczystość  upamiętniająca 80 Rocznicę Urodzin Longina Pastusiaka , przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia. Prowadzący obrady Wiesław Klimczak serdecznie powitał przybyłych na ten fragment obrad przedstawicieli kierownictwa Ambasady ChRL w Polsce w osobach: Lin Jian , Radcy – Ministra Ambasady oraz Zhank Lei, attache Ambasady. Laudację na cześć Jubilata wygłosił Józef Haber. Tekst w załączeniu. W Klimczak odczytał jubileuszowy list gratulacyjny . list ten był wydrukowany na czerpanym  papierze  i podpisany przez wszystkich uczestników Zgromadzenia. Skan listu w załączeniu. Jubilat wraz z listem otrzymał kosz 80 róż.

 

Serdeczne gratulacje, życzenia i podziękowania złożył Jubilatowi Lin Jian, dziękując mu za osobisty udział w rozwoju polsko- chińskiej współpracy społecznej. Wręczył Jubilatowi paterę ze starej chińskiej porcelany zawierającą namalowane kwiaty chińskie.

 

Życzenia złożył także jubilatowi Zbigniew Kruszewski Senator RP ,  kadencji , w której  był on Marszałkiem Senatu RP.

 

Wzruszony Jubilat serdecznie podziękował za życzenia i wyrazy pamięci. Wzniesiono toast lampką wina i odśpiewano tradycyjne „sto lat”. Zgromadzenie zakończyło się spotkaniem towarzyskim i poczęstunkiem , ufundowanym przez  Patryka Angelarda członka Zarządu Stowarzyszenia.

 

Sekretariat Stowarzyszenia
Warszawa 17 września 2015 rok

 

Pobierz pełny Komunikat W. Klimczaka.

Podziękowanie dla Longina Pastusiaka.

Laudacja.

Sprawozdanie z udziału w Światowej konferencji poświęconej prawom człowieka.

Światowa konferencja poświęcona prawom człowieka we współczesnym świecie, zorganizowana w Nankinie (Chiny) z udziałem delegacji Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”.

Czytaj więcej...

70 Rocznica zakończenia II wojny Światowej w dniu 2 września 1945 roku – uroczystości w Ambasadzie ChRL w Warszawie

W dniu 2 września 2015 roku w Ambasadzie ChRl w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji i na Pacyfiku podpisaniem aktu kapitulacji przez Japonię. Chiny uczestniczyły w tej wojnie po stronie koalicji antyfaszystowskiej.
W uroczystości w Ambasadzie ChRL prowadzonej przez Ambasadora Xi Jian wzięła udział liczna grupa przedstawicieli Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”. Uczestnicy obejrzeli wystawę fotograficzną oraz wzięli udział w seminarium pod nazwa „ pamięć historii ,więzy przyjaźni , wspólna przyszłość”.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl