• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Aktualności i komunikaty

Zakończyły się prace sprawozdawczo - rozliczeniowe Stowarzyszenia za rok 2014.

 

Zgodnie z prawnymi zasadami, 15 lipca 2015roku kończy się rok sprawozdawczo rozliczeniowy dla organizacji samorządowych. W związku z tym Zarząd Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski” opracował sprawozdanie z działalności za rok 2014. Są to merytoryczne i finansowe dokumenty sprawozdawcze. Zostały one oficjalnie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej RP. W oddzielnym trybie zostało złożone sprawozdanie finansowe do Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.

Czytaj więcej...

22 projekty społecznej współpracy polsko- chińskiej

W gmachu Ambasady ChRL w Warszawie w dniu 12 maja 2015 roku odbyło się spotkanie kierownictwa Ambasady ChRL z przedstawicielami Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”.
Spotkanie moderowali Lin Jian, Radca Minister , Charge d affaire ad interim oraz Wieslaw Klimczak Prezes Zarządu Stowarzyszenia.
Podstawą dyskusji stał się zapis 22 projektów i tematów społecznej współpracy powstały w oparciu o rozmowy i ustalenia z chińskimi organizacjami pozarządowymi. Inspiracją były kontakty utrzymywane od przeszło dwudziestu lat, przez Stowarzyszenie „Dom Polski” oraz Chińskie Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej ( CAFIU) . Rejestr projektów – w załączeniu.

Czytaj więcej...

Komunikat

Komunikat

Pożegnanie i powitanie pracowników Ambasady ChRL w Warszawie

W siedzibie Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski” odbyło się w dniu 19 marca 2015 roku spotkanie z przedstawicielami Ambasady ChRL w Warszawie. Pożegnano kończącego swoją misję dyplomatyczną w naszym kraju Wang Wengang – Radcę- Ministra Ambasady oraz powitano rozpoczynającego podobną misję w Polsce Lin Jian. Opuszcza także Polskę Jao Dongye. Kierownik Wydziału Politycznego, I Sekretarz Ambasady. Na jego miejsce przybywa Li Xin Wiesław Klimczak w ciepłych słowach pożegnał wyjeżdżających pracowników i powitał przybyłych do naszego kraju chińskich dyplomatów. Ze szczególnym uznaniem podkreślił rolę ,jaką spełnił Wang Wengang w czasie swojej trzy letniej misji dyplomatycznej. Wykonywał ją w warunkach rozpoczęcia polsko- chińskiej współpracy podniesionej do rangi partnerstwa dyplomatycznego. Mówiono głównie o społecznych relacjach między naszymi krajami. Opisane zostały one w dwóch tomach 3 i 4 roczników wydawnictwa „Polska – Chiny , współpraca społeczna” .
Spotkanie stało się kolejną okazją do omówienia bieżących tematów współpracy społecznej w obecnym roku kalendarzowym. W rozmowie podczas spotkania głos zabierali: Jerzy Siwiec, Marcin Bęben, Antoni Dragan, Maria Klimczak, Patryk Stanisz, Tadeusz Gajewski , Patryk Angelard, Ireneusz Makles. Podkreślali oni osobiste zasługi Wang Wengang w kształtowaniu polsko- chińskiej przyjaźni.
Sekretariat Stowarzyszenia
22 marca 2015 rok

Pożegnanie i powitanie pracowników Ambasady ChRL w Warszawie

Komunikat
Pożegnanie i powitanie pracowników Ambasady ChRL w Warszawie
W siedzibie Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski” odbyło się w dniu 19 marca 2015 roku spotkanie z przedstawicielami Ambasady  ChRL w Warszawie. Pożegnano kończącego swoją misję dyplomatyczną w naszym kraju Wang Wengang – Radcę- Ministra Ambasady oraz powitano rozpoczynającego podobną misję w Polsce Lin Jian.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
Ul.Wspólna 65 a lok 31,32
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22) 621-11-19
Faks:  +48(22) 621 11 19
Komórka: + 48 601237527
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl