• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

In Memoriam

Zmarł Ryszard Ulicki

W poczuciu wielkiej straty przyjęlismy wiadomość, że w wieku 73 lat zmarł Ryszard Ulicki

Absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego, społecznik, dziennikarz, artysta.
Był człowiekiem wielkiej aktywności społecznej,  dialogu i porozumienia,
Współtworzył organizację ruchu obywatelskiego polskiej racji stanu.
Organizował i przewodniczył Stowarzyszeniu Wisła Odra oraz Stowarzyszeniu Obywatelskiemu „Dom Polski”.
Wniósł wybitny wkład w dzieło polskiej myśli i praktyki zachodniej. Wyróżniony Laurem Obywatelskim.
Pozostawił twórczy ślad swojego życia. Zarażał energią i inicjatywą. Wzbogacał twórczością literacką i publicystyczną. Wierny ideałom swojej młodości.
Pozostanie wśród nas.
    

Żegnaj Panie Przewodniczący!
                    

Zarząd Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”

 

 

22 października 2015 roku zmarł Jan Grzelak.

Z żalem informujemy.

Czytaj więcej...

Zmarł Jan Marczuk

Po długiej chorobie , w dniu 27 grudnia 2015 roku zmarł w Warszawie, w wieku 76 lat Jan Marczuk, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, działacz Zrzeszenia Studentów Polskich, reprezentujący nurt społeczny Stronnictwa Demokratycznego.

 

W życiu zawodowym spełniał się w ruchu samorządu rzemieślniczego, a w życiu społecznym w ruchu pracy organicznej. Był współzałożycielem i członkiem władz Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski”.

 

Został uhonorowany medalem „Za zasługi dla ruchu studenckiego”. Był członkiem władz uczelnianych i okręgowych ZSP oraz władz Ogólnopolskiej Komisji Rewizyjnej ZSP.

 

Współtworzył Ogólnopolską Komisję Historyczną i był aktywnym jej działaczem.

Czytaj więcej...

Zmarł Jerzy Waszczuk

W dniu 20 sierpnia 2016roku w Warszawie po długiej ciężkiej chorobie zmarł Jerzy Waszczuk.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl