• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Zmarł Jerzy Waszczuk

W dniu 20 sierpnia 2016roku w Warszawie po długiej ciężkiej chorobie zmarł Jerzy Waszczuk.

Był absolwentem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
Całe swoje życie zawodowe związał ze stolicą. Talent i aktywność wyniosły go do składu najwyższych władz PRL. Po zmianie systemu politycznego dawał świadectwa prawdy o minionej przeszłości.
Był wierny ideałom swojej młodości. Do końca życia uczestniczył w aktywności polskiego ruchu lewicowego . Dzielił się wiedzą o jego przeszłości.
Zapamiętamy wkład Jerzego Waszczuka w działalność organizacji młodzieżowych. Nie pełnił wysokich funkcji w ich strukturach.  Uczestniczył wszakże w życiu ZSP.
    Spotykałem się z Jerzym Waszczukiem przez całe dorosłe życie w Warszawie. Łączyły  nas więzy nie tylko znajomości lecz też przyjaźni.
Podziwiałem jego rozległą wiedzę , jego zdolności intelektualne, prawość charakteru. Spotkałem go w gronie pierwszych studentów Wydziału  Filozofii UW , sześćdziesiąt trzy lata temu, na progu kancelarii wydziału, w dniu rozpoczęcia roku akademickiego 1953 roku . Byliśmy studentami na tym samym roku, w tej samej grupie studenckiej, mieszkaliśmy w tym samym domu akademickim.
    Odchodzi z życia znacząca postać minionej epoki. Odchodzi człowiek, który był znakiem mojej młodości i mojego życia zawodowego. Pozostanie na zawsze w mojej pamięci. Pozostanie w historii Polski.

Wiesław Klimczak
Warszawa 22 sierpnia 2016 rok.

 


Pogrzeb Jerzego Waszczuka
2 września 2016 roku odbył się pogrzeb Jerzego Waszczuka .Pożegnano go w Domu Pogrzebowym Cmentarza Powązkowskiego a pochowano na Cmentarzu Bródnowskim.
Jerzy Waszczuk był absolwentem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego . Działał w Zrzeszeniu Studentów Polskich. Pielęgnował pamięć o przeszłości ruchu młodzieżowego w organizacjach Pokolenia i Ordynacka.
Życie zawodowe poświecił działalności politycznej, społecznej i dziennikarskiej.
Na pogrzebie pojawiła się duża grupa ludzi , z którymi współpracował i wśród których uczestniczył w pielęgnowaniu pamięci przeszłości.
Przemówienie pożegnalne w Domu Pogrzebowym wygłosił Wiesław Klimczak. (Tekst w załączeniu).

Sekretariat Stowarzyszenia Obywatelskiego
„Dom Polski”


 

Pożegnanie Jerzego Waszczuka
Na prośbę żony Zofii, staję przy trumnie Jerzego Waszczuka, żeby go pożegnać. Nie mogę ukryć wzruszenia, bowiem całe moje dorosłe życie przeplatało się z osobę Jurka.
    Poznaliśmy się równo 63 lata temu, na progu kancelarii wydziału filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym wydziale rozpoczynaliśmy wówczas studia ze świadectwem maturalnym wzbogaconym dyplomem przodownika nauki i pracy społecznej. Uczyliśmy się na jednym roku, mieszkaliśmy w jednym domu akademickim ,uczestniczyliśmy w tych samych wykładach i zajęciach seminaryjnych. Pozostawaliśmy pod wrażeniem wielkości naszych nauczycieli akademickich. Szczęśliwy los obdarzył nas niepowtarzalną możliwością spotkania ludzi wybitnych. Jurek wyróżniał się wśród nas talentem, fenomenalną pamięcią oraz umiejętnością uczestnictwa w dyskusjach intelektualnych. Stał się jednym z tych , którzy dorośli swoim poziomem do partnerskiego uczestnictwa w takich dyskusjach. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że Jurka ukształtował klimat intelektualny i moralny wydziału filozofii UW.
    Życie zawodowe Jerzego ukierunkowała jego pasja społeczna, aczkolwiek konkurowała ona z powołaniem naukowym.
    Talent i wiedza , zasady moralne i predyspozycje społeczne zaprowadziły Jerzego Waszczuka na szczyty ośrodków władczych PRL. Służył krajowi, który był Polską. Swoje pasje społeczne pożytkował dla Polaków. Zdolności polityczne Jerzego Waszczuka rozkwitły w pełnym wymiarze w dekadzie Edwarda Gierka. Umiejętności teoretyczne Jurka ujawniły sie w okresie jego pracy w czasopiśmie teoretycznym w Pradze Czeskiej. Z uznaniem obserwowaliśmy umiejętność Jurka przystosowania się do warunków nowej epoki politycznej. Niestrudzenie dostarczał wiedzy o minionych czasach. Spełniał takie powinności w ramach Stowarzyszenia Pokolenia oraz Stowarzyszenia Ordynacka – organizacji postmłodzieżowego ruchu pamięci.
    Jak wielu z nas, Jurek był przybyszem do stolicy. Wrósł szybko w jej klimat i w jej struktury. Po studiach pracował na rzecz Warszawy.
    Jerzy Waszczuk to człowiek polskiej lewicy. Zachował wierność jej ideałom oraz adekwatny związek z jej strukturami organizacyjnymi.
    Moje osobiste kontakty z Jurkiem przewijały się przez całe dorosłe życie . Przez wiele lat spełnialiśmy obowiązki zawodowe w tej samej randze, a także wymienialiśmy się obowiązkami w międzynarodowej instytucji prasowej.
    Ceniłem jego wysoką kulturę w utrzymywaniu kontaktów międzyludzkich.  Takt i życzliwość . Wzbogacał nimi nasze życie.
Z bólem śledziliśmy ostatnie lata życia Jurka, obciążone ciężką chorobą. Rolę jego anioła w tych latach spełniała żona Zofia. Łączę się w żalu z żoną i dziećmi zmarłego.
    Jerzy Waszczuk przeżył swoje życie godnie i twórczo. Zostawił trwały jego ślad. Nie umarł cały. Będzie obecny w społecznej pamięci. Autobiograficzna książka J. Waszczuka stała się już jego ideowym testamentem.
    Jerzy, Przyjacielu, Druhu- żegnam Ciebie . Pozostajesz wśród nas. Do zobaczenia tam , gdzie Ty jesteś obecnie. Żegnaj!

 

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl