• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Życzenia dla Ryszarda Ulickiego

Szanowny Jubilacie , Drogi Ryszardzie !


20 lipca 2013 roku minęła 70 rocznica Twoich urodzin. Przyjmij więc serdeczne i szczere życzenia od 80 latka , człowieka o 10 lat starszego, a tak mocno związanego z Tobą podczas wspólnej drogi społecznej. Dziękuję Ci za kulturę współpracy i nadzwyczajny takt tej współpracy. Nikt nam nie podpowiadał ani nie narzucał wyboru drogi społecznej , która przyjęła postać Stowarzyszenia Wisła - Odra i Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski". Twoja wrażliwość artystowska i społeczna pozwoliła wyartykułować te wszystkie wątki programu naszych organizacji, które wyrażały polską rację stanu i patriotyzm dnia codziennego. Dumny jestem z tego, że wespół z Tobą myśli te i idee realizowaliśmy w praktyce. Z atencją i serdecznością przywoływaliśmy Twoją osobę na ostatnim zgromadzeniu Stowarzyszenia Obywatelskiego „Dom Polski" w dniu 19 czerwca 2013 w Klubie Profesorskim UW. Przyjmij więc do wiadomości treść materiałów z tego zgromadzenia.

Panie przewodniczący, Drogi Ryszardzie, łączy nas także wspólnota studiów na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz przygoda aktywności w Zrzeszeniu Studentów Polskich.


Przyjmij życzenia dalszych lat życia w dobrym zdrowiu i w twórczej kondycji intelektualnej.


Szczerze oddany
Wiesław Klimczak.


Warszawa 23 lipca 2013 rok
PS Marysia dołącza swoje życzenia dziękując Ci za okazywaną jej życzliwość i serdeczność .

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl