• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Oświadczenia i stanowiska

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORÓW MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „EUROPA – CHINY. ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”, ODBYWAJĄCEJ SIĘ W WARSZAWIE, W DNIU 15 GRUDNIA 2012 ROKU.

Organizatorzy Międzynarodowej Konferencji „Europa-Chiny. Rola organizacji pozarządowych" wyrażają głębokie przekonanie, że obrady Konferencji oraz wygłoszone w jej trakcie wystąpienia, stanowiły ważny krok w Europejsko - Chińskim Roku Międzykulturowego Dialogu. Konferencja przyczyniła się w ten sposób do lepszego wzajemnego zrozumienia, dialogu oraz wymiany europejsko-chińskich doświadczeń.


Konferencja potwierdziła, że społeczne organizacje pozarządowe przyczyniają się do lepszego zrozumienia współczesnego świata oraz współtworzą wizje jego rozwoju. Mają także do spełnienia obecnie ważną rolę, w poszukiwaniu skuteczniejszych sposobów pokonywania kryzysowych zjawisk globalnej cywilizacji. Zaprezentowane wystąpienia potwierdziły że obywatelskie ruchy społeczne, poprzez swoją działalność i angażowanie społeczności lokalnych, kształtują lepsze warunki dla harmonijnego rozwoju świata w pokojowym ładzie, wolności, praworządności i dostatku człowieka. Jesteśmy przekonani, że w poszukiwaniu skuteczniejszych sposobów przezwyciężania trudności, jakie mają nasze narody i społeczeństwa, potrzebna jest coraz większa obywatelska aktywność, wyrażająca się działalnością publicznych ruchów społecznych.


Obrady Konferencji potwierdziły, że Europejsko-Chiński dialog, partnerstwo i współpraca na szczeblu rządowym i parlamentarnym, zyskuje coraz lepszezrozumienie i mocne wsparcie ze strony organizacji pozarządowych, biorących udział w Konferencji. Szczególnie ważnymi płaszczyznami tej współpracy w przyszłości, powinna być współpraca i wymiana kulturalna, edukacyjno-oświatowa oraz regionalna.


Dlatego za niezwykle ważne uznajemy tworzenie sprzyjających warunków do dalszego rozwijania tej współpracy. Jako organizatorzy Konferencji apelujemy do:

 

  • rządów i parlamentów, o nieustanne wspieranie i tworzenie niezbędnych warunków do rozwijania obywatelskiej działalności organizacji pozarządowych,
  • lokalnych organizacji pozarządowych, o ciągłe wyzwalanie społecznej aktywności oraz organizowanie i angażowanie społeczności lokalnych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
  • europejskich i chińskich organizacji pozarządowych, o rozwijanie współpracy i dialogu, przyczyniającego się do lepszego wzajemnego zrozumienia między naszymi narodami i społeczeństwami.

 

Słowa podziękowania kierujemy do Pana Martina Schultza, Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Pani Wang Zhizhen, Wiceprzewodniczącej Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (LPKKCh – CPPCC) i Wiceprezydent Chińskiego Stowarzyszenia na Rzecz Porozumienia Międzynarodowego (CAFIU) oraz do Pani Ewy Kopacz, Marszałek Sejmu RP za słowa pozdrowień i życzenia skierowane do uczestników Konferencji. Odwzajemniamy te życzenia, wyrażając nadzieję i przekonanie, że życzliwość i wsparcie Parlamentu Europejskiego, Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych oraz Sejmu RP, tworzyć będzie warunki dalszego rozwoju pomyślnej współpracy europejskich i chińskich organizacji społecznych.


Szczególne słowa podziękowania kierujemy do uczestników Konferencji, reprezentujących organizacje pozarządowe z Europy i Chin. Dziękujemy za Waszą aktywność w trakcie konferencji, za wystąpienia pokazujące, jak ważne i potrzebne jest prowadzenie przez społeczne organizacje pozarządowe, chińsko-europejskiego dialogu i współpracy.


Organizatorzy Międzynarodowej Konferencji „Europa-Chiny. Rola organizacji pozarządowych": Stowarzyszenie Obywatelskie „Dom Polski" i Chińskie Stowarzyszenie na Rzecz Porozumienia Międzynarodowego (CAFIU).


Warszawa, 15 grudnia 2012 roku.

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl