• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

Oferta współpracy

Przeprowadzenie właściwego procesu inwestycyjnego/handlowego (zwłaszcza międzynarodowego) trwa często wiele miesięcy a nawet lat. Inwestycje na nowych rynkach poprzedza rozpoznanie specyfiki, zasad oraz potencjału takiej współpracy. Nie bez znaczenia pozostaje wybór partnerów, którzy wspierają takie wejście na nowy rynek i obsługę kontraktu, czyli instytucji oraz firm doradczych, posiadających odpowiednie kompetencje i know-how w tym zakresie. Rzetelność partnerów odpowiedzialnych za tego typu usługi może okazać się w przyszłości decydujące a bieżące doradztwo związane z realizacją procesu inwestycyjnego może zapobiec nieporozumieniom i pomyłkom. Kolejną istotną kwestią jest komunikacja, obieg informacji oraz uzyskiwanie natychmiastowego „feedbacku” na temat tego co się dzieje na każdym etapie procesu inwestycyjnego/handlowego. Profesjonalne podejście w tym zakresie pomaga uprzedzić wszelkie problemy a wcześniejsza reakcja może doprowadzić do ich niemal całkowitego uniknięcia.


Pomożemy w nawiązaniu kontaktów gospodarczych z ChRL!!


Sekretariat Gospodarczy Stowarzyszenia Obywatelskiego Dom Polski powstał w celu promowania i usprawniania procesów inwestycyjnych i handlowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi biznes i międzynarodową wymianę handlową. Jest strategicznym ośrodkiem stanowiącym platformę do formułowania, adresowania i projektowania kompleksowych działań i kierunków współpracy gospodarczej, handlowej oraz samorządowej pomiędzy Polską a Chinami, z uwzględnieniem otoczenia Unii Europejskiej.  Kluczowym zadaniem Sekretariatu gospodarczego jest tworzenie pomostu pomiędzy instytucjami, organizacjami oraz podmiotami gospodarczymi z Polski i Chin w kontekście globalnej współpracy. Zakres działań:

 

  • prowadzenie strategicznych spotkań, rozmów oraz uzgodnień instytucji
  • i organizacji gospodarczych, handlowych i samorządowych polskich oraz chińskich
  • tworzenia sprzyjającego klimatu i warunków do współpracy gospodarczej, handlowej i samorządowej
  • tworzenia bazy know-how oraz katalogu dobrych praktyk
  • generowanie wytycznych i rekomendacji dla polityki gospodarczej, handlowej
  • i samorządowej w kontekście strategicznej współpracy polsko-chińskiej
  • tworzenie branżowych komitetów monitorujących, zrzeszających przedstawicieli instytucji i firm reprezentujących wybrane sektory (np. Komitet monitorujący ds. energetyki, bankowości, energetyki odnawialnej, nowych technologii, media, itp.)

 

Zapraszamy Państwa do współpracy i korzystania z wiedzy oraz kontaktów  naszych ekspertów i konsultantów!!

Stowarzyszenie Obywatelskie Dom Polski
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 161 lok. 2.
00-867 Warszawa
Tel.: + 48(22)....
e-mail: biuro@dompolski.org.pl
Komórka: + 48 602 744 611 [Sekretarz Zarządu]
Nr. Konta: XVI PKO BP SA Warszawa 75102011690000810200820175

projekt i wykonanie: synermedia.pl